Данни

Данни съгласно идентификация на доставчика по § 5 ал. 1 ЗЕТ (доставчик на услуга):

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
Номер по ДДС: ATU63964918
Търговски регистър: FN302888z
Изпълнителен директор Roland Fink, Mag. Christoph Schreiner, Barbara Unterkofler

Имейл: bulgaria@ayurveda101.com
Факс: (+43) 720 710740 9000

Landesgericht fuer ZRS Graz
Търговски разпоредби: Търговски правила (www.ris.bka.gv.at)
Доброволни правила за поведение: www.guetezeichen.at

Нашият данъчен номер в България: BG3077693024

Данни за профил България:
Собственик:niceshops GmbH
IBAN:BG36 RZBB 9155 1009 5478 76
BIC:RZBBBGSF
Институция:Райфайзенбанк България (Raiffeisenbank Bulgaria)
Адрес на банка:18-20 Gogol Street, 1504 Sofia

Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark
Член на търговското отделение на Търговската камара на Щирия.
Отговорна администрация по ЗЕТ: Областна администрация Фелдбах.
Ayurveda101 е информационна платформа и платформа за пазаруване.

Отказ от отговорност

На нашия уебсайт ще намерите връзки (хиперлинкове) към други сайтове в интернет. При всички тези връзки ние нямаме влияние върху дизайна или съдържанието на тези външни сайтове. Поради това ние не носим отговорност за съдържанието и дизайна на тези страници. Тази декларация се отнася за всички връзки с външни препратки, показани на нашия уебсайт.

Ayurveda101 е член на групата на niceshops.

Правни забележки
Според регламента на ЕС относно онлайн решаването на спорове по потребителски въпроси, можете да намерите връзката към онлайн платформата за решаване на спорове ето тук: http://ec.europa.eu/consumers/odr/