Ние и нашата околна среда

Yeah! Работим въглеродно неутрално

Be nice! Това е най-важното ни мото, което определя нашата предприемаческа дейност. Устойчивостта играе съществена роля и варира от взаимоотношенията ни до отговорното използване на ресурсите.

Работна среда, характеризираща се с човечност и признателност, е основата на нашата корпоративна култура и също така следим за опазването на околната среда с максимална отдаденост.

Нашите 3 стълба за въглеродна неутралност

През 2018 г. въглеродният ни отпечатък бе 600 т CO2. Това бе изчислено от Joanneum Research. От септември 2019 г. вече работим официално въглеродо-неутрално и сме сертифицирани от ReGreen като CO2- и климатично неутрални. За да постигнем целта за нулев въглероден отпечатък, разработихме стратегия за устойчивост, основана на три стълба:

Избягване

Най-добрият CO2 е, разбира се, този, който дори не възниква. Ето защо се стремим да произвеждаме възможно най-малко CO2. Благодарение на високата енергийна ефективност на нашите новопостроени сгради, използването на зелено електричество - отчасти от нашата собствена фотоволтаична система с 200 кВт - както и собствения ни E-автопарк, успяваме в много области.

централата на niceshop

Ние обръщаме внимание на устойчивостта и екологичното производство при избора ни на продуктовата ни гама и на доставчици и партньори.

Намаляване

Там, където въглеродните емисии не могат да бъдат избегнати, търсим начини да ги ограничим. И тук правим всичко възможно да намалим максимално емисиите си на CO2 чрез следните мерки:

 • Устойчиво строителство с много дървесина и висока енергийна ефективност
 • Електрически уреди и компютърен хардуер с максимална енергийна ефективност
 • Служебни билет за обществен транспорт за нашите служители
 • Отоплението и охлаждането се покриват между 60 и 100% от остатъчната топлина от съседната инсталация за биогаз
 • Екологични опаковъчни материали без пластмаси и с запечатване без лепила
 • Съвестно рециклиране на отпадъци и вторични суровини
 • Регионална и до голяма степен био храна в столовата

Компенсация на CO2 за niceshops

Компенсиране

Ние компенсираме нашите емисии на CO2 чрез ReGreen с комбинация от проекти в Индия, Бангладеш и Перу за намаляване на парниковите газове. Всички проекти са сертифицирани от ООН, така че да се гарантира избягването на вредни за климата парникови газове. Следните три проекта се подкрепят от нас:

Вятърна енергия в Индия

Подкрепяме проектите за вятърна енергия в Махаращра. Към днешна дата са пуснати в експлоатация 16 вятърни турбини с 2.1 MW всяка. Генерираната така електроенергия ще попопречи на изграждането на нови електроцентрали, работещи на въглища - и с всеки компенсиран тон на CO2, шест души в Индия ще бъдат снабдени с възобновяема енергия.

Предимства:

 • Замяна на енергия от изкопаеми горива

Пречистване на водата в Бангладеш

Научно провереният UV мерителен уред за дезинфекция на вода WADI е един от осемте надеждни метода на WHO за пречистване на питейната вода. WADI елиминира енергоемкото преваряване на питейна вода с дърва за огрев, като бактериите във водата биват убити с UV лъчение. Просто се слага бутилка вода на слънце заедно с мерителния уред.

Предимства:

 • Дезинфекция на 7 000 000 литра питейна вода в районите на проекта
 • Допълнителна защита на биоразнообразието, тъй като по един тон дървесина по-малко се изсича
 • По-малко време, прекарано в търсене на дърва за огрев за семейства, които не могат да си го позволят

Защита на горите в Перу

Като част от този проект фермерите се подпомагат в прехода към устойчиво производство на какао. Деградираната земя се възстановява и в същото време се намалява нуждата за обезлесяване. Това дава възможност на хората на място да изкарват прехраната си устойчиво и без вреда за горите, като в същото време се създава бариера за защита на тропическите гори.

Предимства:

 • Засаждането на нови дървета и опазването на над 500 000 хектара гора
 • Създаването на 632 работни места
 • Защитата на 30 вида, като гигантски броненосец, синя ара и гигантска видра в района на проекта

Бъдещето също е устойчиво

Разбира се, че сме планирали по-нататъшни дейности за опазване на нашия климат и за в бъдеще. Те включват, наред с други неща, внедряване на интернет платформа, чрез която нашите служители ще могат да организират съвместни пътувания до работа чрез приложение, или дори изискването до нашите доставчици да доставят стоките с по-малко опаковъчен материал.