Bioenergie Сол за премахване на петна (100% натриев перкарбонат)

Освобождава активен кислород в промивната течност от приблизително 50 ° C.

29.80 лв. 35.07 лв. -15%

(17.53 лв. / kg, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 1,70 kg

Доставка до понеделник, 03. април, ако поръчате до вторник до 09:15 часа.

Още 4 броя на склад

Безплатна доставка до България над 155.00 лв..
Информация за доставка и връщане

Характеристики:

 • 100% биоразградимa
 • С активен кислород
 • 100% чист натриев перкарбонат

Арт.-№: BIO-68191, Съдържание: 1,70 kg, EAN: 9004307068191

Описание

Подходящa за изделия от памук, лен, коноп, смесени тъкани и цветно пране. Нежно премахва упоритите петна като чай, кафе, плодове и вино, без да избледнява цветовете.
Подходящa за предварителна обработка на петна, както и за изсветляване на вече сиви и пожълтяли дрехи.

 • С активен кислород
 • Разпада се на сода и активен кислород по време на процеса на избелване (= процес на разграждане)
 • 100% чист натриев перкарбонат
 • 100% биоразградимa
 • Идеалното допълнение към индийскoто сапунено орехче
Марки: Bioenergie
Съдържание
 • 100процента натриев перкарбонат
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P402 - Да се съхранява на сухо място.
 • P370+P378 - При пожар: Използвайте вода или пяна за гасeне.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P220 - Дръжте далеч от облекло и други запалими материали.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

Предупреждения за опасност:

 • H272 - Може да усили пожара; окислител.
 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Въпроси и отговори относно Сол за премахване на петна (100% натриев перкарбонат)

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за Bioenergie Сол за премахване на петна (100% натриев перкарбонат)

Сходни продукти: